Kontaktní informace

RUMITEX, s.r.o.
Vavrečkova 5673 (54. budova SVIT)
760 01 ZLÍN

IČO: 283 38 812
DIČ: CZ 283 38 812

Bankovní spojení: Raiffeisen bank, pobočka Zlín
číslo účtu: 5050414001/5500
E-mail: rumitex@rumitex.cz

Obchod

Karla Lýznerová – vedoucí obchodního oddělení
mobil: +420 736 473 535
e-mail: rumitex@rumitex.cz

Zuzana Váchová – fakturace
mobil: +420 739 200 354

Petr Baksa – obchodní zástupce
mobil: +420 730 170 301
e-mail: petr@rumitex.cz

Martin Vranka – obchodní zástupce
mobil: +420 732 470 127
e-mail: martin@rumitex.cz

Stanislav Gelle – obchodní zástupce pro SR
mobil: +421 948 606 001
e-mail: stanorumitex@gmail.com

Sklad
mobil: +420 737 002 161
e-mail: rumitex@rumitex.cz